Odwołania od oceny projektu

W jakim przypadku mogę odwołać się od oceny projektu?

Odwołanie możesz złożyć, gdy:

  • komisja konkursowa nie przyznała ci punktów za coś, co w projekcie było twoim zdaniem poprawnie wykonane,
  • uważasz, że komisja złamała regulamin przy ocenie projektu (np. odtajniła twoje dane przed zakończeniem oceny).

Zwróć uwagę, że odwołanie musi dotyczyć konkretnego błędu komisji (nie możesz poprosić o ponowną ocenę całego projektu).

W jaki sposób złożyć odwołanie? Do kiedy je złożyć?

Odwołanie możesz zgłosić poprzez wysłanie formularza odwołania od 10.01.2018 r. (środa) do 13.01.2018 r. (sobota) do godz. 12:00. Link do formularza opublikowany zostanie wraz z wynikami części projektowej. Zasady zgłaszania odwołań poprzez ten formularz są następujące:

  1. Możliwe jest tylko jednokrotne wypełnienie formularza - po przesłaniu pierwszej wersji nie będziesz miał możliwości jej zmiany bądź uzupełnienia.
  2. W formularzu możesz zgłosić zastrzeżenie do oceny każdego kryterium. Pamiętaj o zamieszczeniu uzasadnienia dla każdego zastrzeżenia - inaczej twoje odwołanie zostanie całkowicie odrzucone. W uzasadnieniu wskaż konkretny fragment projektu, który twoim zdaniem świadczy o spełnieniu kryterium, w ramach którego straciłeś punkty.
  3. Niezależnie od liczby osób odwołujących się do jednego projektu, wszystkie zastrzeżenia powinny być zgłoszone poprzez ten sam formularz, który można wypełnić jednokrotnie. W związku z tym w przypadku chęci zgłoszenia wątpliwości do oceny projektu przez ciebie i twojego nauczyciela, musicie wspólnie wypracować stanowisko i przesłać je w tym samym formularzu.
  4. Po poprawnym wysłaniu formularza otrzymasz na adres e-mail wskazany w formularzu automatycznie wygenerowane potwierdzenie otrzymania odwołania przez komisję. Jeśli nie otrzymasz potwierdzenia w ciągu godziny (również nie będzie go w skrzynce SPAM), będzie to oznaczać, że komisja nie otrzymała twojego odwołania. Wyślij je wtedy ponownie i skontaktuj się z komisją na kwoie@ceo.org.pl.
  5. Przesłanie formularza odwołania jest jedyną formą zgłoszenia odwołania - inne formy, w tym mejle, nie będą akceptowane.
  6. Formularz zostanie zablokowany 13 stycznia 2018 r. (sobota) o godz. 12:00.

Kto rozpatrzy odwołanie?

Twoje odwołanie zostanie przeanalizowane przez innego sprawdzającego z Ponadwojewódzkiej Komisji Konkursowej, który wchodzi w skład Zespołu ds. Odwołań. Osoba ta wspólnie z innymi członkami Zespołu ds. Odwołań zdecyduje, czy twoje argumenty są zasadne, czy nie.

Kiedy dowiem się, czy moje odwołanie zostało uznane?

Decyzja zespołu rozpatrującego odwołania zostanie wysłana na adres e-mail podany w formularzu, poprzez które złożone zostało odwołanie. Przekazanie decyzji oraz aktualizacja wyników na stronie konkursu nastąpi najpóźniej 29 stycznia 2018 r. (poniedziałek). Zgodnie z regulaminem decyzja o oddaleniu odwołania podjęta przez Zespół ds. Odwołań jest ostateczna.