9 powodów dla których warto korzystać z KOSS na lekcjach wiedzy o społeczeństwie

  1. Podręcznik KOSS jest bogaty treściowo w sposób, który jest atrakcyjny dla młodych ludzi - zaciekawia, stawia pytania, zachęca do działania.
  2. Ma klarowną konstrukcję – zawiera teksty merytoryczne opatrzone symbolem kosa, oraz wyraźnie oznaczone interaktywne zadania, teksty źródłowe, projekty i ciekawostki, żarty rysunkowe.
  3. Towarzyszą mu materiały dodatkowe, w tym scenariusze, ćwiczenia i poradniki, które ułatwiają pracę nauczycielom.
  4. KOSS propaguje takie ocenianie, które pomaga się uczyć – pytania kluczowe, jasne kryteria, informację zwrotną w trakcie wykonywania zadania.
  5. KOSS uczy młodych ludzi pracować metodą projektu, zawiera wskazówki dla uczniów i nauczycieli, konkretne przykłady i propozycje projektów.
  6. Wykorzystuje ponad 20 metod aktywizujących, najbardziej skutecznych w rozwijaniu kompetencji społecznych i obywatelskich.
  7. Autorami podręcznika i materiałów pomocniczych są wybitni specjaliści z dziedziny edukacji obywatelskiej, wśród nich Tomasz Merta, historyk idei, wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który zginął w katastrofie smoleńskiej.
  8. Program KOSS został wyróżniony przez Ministra Edukacji Narodowej, a  za jego wprowadzanie do szkół CEO otrzymało odznakę honorową ZA ZASŁUGI DLA OŚWIATY.
  9. KOSS to jedyny podręcznik do WOS (i w ogóle jeden z niewielu na polskim i światowym rynku podręczników) wydawany przez organizację pozarządową, a nie firmę komercyjną - zyski z jego sprzedaży przeznaczane są od lat na działania edukacyjne i szkoleniowe CEO.

Opr. Alicja Pacewicz