Praca zespołowa

Na czym polega część zespołowa etapu wojewódzkiego?

Podobnie jak etap rejonowy składał się z 2 części (projektu i testu), tak etap wojewódzki też składa się z 2 części:

  • testu rozwiązywanego indywidualnie,
  • zadania rozwiązywanego w zespołach.

O ile podczas testu rozwiązujesz samodzielnie zadania zamknięte, o tyle w trakcie części zespołowej przez ponad 2 h musisz wspólnie z innymi członkami twojego zespołu rozwiązać rozbudowane zadanie otwarte, oparte na znajomości szablonu modelu biznesowego.

Jakie zadania realizują zespoły?

Przykłady zadań realizowanych w poprzednich edycjach znajdziesz tutaj.

W obecnej edycji zakres wymagań na część zespołową jest wskazany w regulaminie konkursu. Jest on bardzo podobny do zakresu wymagań obowiązującego w dwóch poprzednich edycjach.

W jaki sposób powstają zespoły?

Są 2 drogi znalezienia się w zespole:

  • poprzez samodzielne dobranie się w 3-4 osobową grupę osób z różnych szkół i wysłanie formularza zgłoszeniowego
  • poprzez przydzielenie przez komisję konkursową

Jeśli chcesz - wspólnie z innymi uczestnikami - samodzielnie dobrać się w grupę która będzie rozwiązywała zadanie zespołowe, możesz to zrobić. Żeby to zrobić musisz do 9 lutego:

  1. znaleźć łącznie 3-4 osoby (włącznie z tobą), które chcą być w jednym zespole. Pamiętaj, że te osoby nie mogą być z twojej szkoły (tj. w jednym zespole może być tylko jeden uczeń z danej szkoły) i muszą być z twojego województwa. Możesz szukać chętnych do utworzenia zespołu np. za pomocą strony konkursu na facebook'u.
  2. zebrać od chętnych osób ich adresy e-mail i kody wykorzystywane w projekcie na etapie rejonowym.
  3. wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Jeśli nie znajdziesz zespołu - nie musisz się tym martwić. Uczestnicy etapu wojewódzkiego, którzy nie dobrali się w zespoły, zostaną do nich przypisani przez komisję konkursową. Sposób dobrania się w zespół (samodzielnie lub poprzez przypisanie przez komisję konkursową) nie ma wpływu na ocenę części zespołowej etapu wojewódzkiego.