O konkursie

Konkurs organizowany jest w roku szkolnym 2016/2017 przez CEO na zlecenie Kuratorów Oświaty w województwach kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim oraz wielkopolskim.

Przebieg

Podczas Konkursu uczniowie rozwiązują testy (I, II i III etap), przygotowują projekt (II etap) i zespołowo rozwiązują zadanie analityczno-problemowe (III etap). Oto szczegółowy harmonogram kursu.

Wydarzenie

Termin

Terminy zgłoszeń i udostępnienia arkusza testu etapu szkolnego są opisane w § 7. (Zgłoszenia)

 

Przekazanie Szkolnym Komisjom Konkursowym instrukcji dot. przeprowadzenia testu etapu szkolnego

do 19.10.2016 (śr.)

Test etapu szkolnego

Opublikowanie arkusza konkursowego i klucza odpowiedzi

03.11.2016 (czw.)

Przekazanie uczestnikom wyników oceny prac konkursowych i zasad wglądu do prac przez Szkolne Komisje Konkursowe

04.11.2016 (pt.)

Wgląd do prac uczestników i przyjmowanie odwołań

Przekazanie Ponadwojewódzkiej Komisji Konkursowej:

· elektronicznie: protokołu etapu szkolnego (w tym dokumentów wymienionych w § 9 ust. 6 pkt. i)

· listownie: kart odpowiedzi wszystkich uczniów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

do 09.11.2016 (śr.)

Przekazanie uczniom decyzji w sprawie odwołań

do 15.11.2016 (wt.)

Opublikowanie listy uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego

do 15.11.2016 (wt.)

Opublikowanie zasad pracy nad projektem i kryteriów oceny projektu

15.11.2016 (wt.)

Projekty: rejestracja uczniów

Zgłaszanie ewentualnych błędów na liście zakwalifikowanych do części projektowej etapu rejonowego

16-17.11.2016 (śr. - czw.)

Projekty: rozpoczęcie realizacji projektu (przekazanie uczniom indywidualnych linków do realizacji projektu)

20.11.2016 (nd.)

Projekty: przesłanie przez uczniów formularza 1 (po tym terminie ocena projektu zostanie obniżona)

do 26.11.2016 (sob.), 23:59

Projekty: przesłanie przez uczniów formularza 2 (po tym terminie ocena projektu zostanie obniżona)

do 08.12.2016 (czw.), 23:59

Opublikowanie zasad, miejsc i godzin przeprowadzenia testu etapu rejonowego

do 14.12.2016 (śr.)

Projekty: przesłanie przez uczniów formularza 3 (po tym terminie ocena projektu zostanie obniżona)

do 19.12.2016 (pon.), 23:59

Projekty: zakończenie realizacji projektu (po tym terminie nie będzie możliwości przesyłania formularzy 1, 2 oraz 3)

22.12.2016 (czw.), 23:59

Opublikowanie listy uczniów, którzy zrealizowali projekt i są dopuszczeni do testu etapu rejonowego

do 25.12.2016 (nd.)

Zgłaszanie ewentualnych błędów na liście zakwalifikowanych do części testowej etapu rejonowego

do 27.12.2016 (wt.)

Test etapu rejonowego

Opublikowanie arkusza konkursowego i klucza odpowiedzi

09.01.2017 (pon.)

Opublikowanie wyników testu etapu rejonowego i oceny projektów

Opublikowanie zasad wglądu do testów

Udostępnienie formularzy składania odwołań od oceny testu i od oceny projektów

11.01.2017 (śr.)

Wgląd do testów uczestników i przyjmowanie odwołań od oceny testu i projektów

do 14.01.2017 (sob.)

Przekazanie decyzji w sprawie odwołań od oceny testu i projektów

Opublikowanie ostatecznych wyników etapu rejonowego

Opublikowanie zasad, miejsca i godzin przeprowadzenia etapu wojewódzkiego

Udostępnienie formularza rejestracji zespołu

do 06.02.2017 (pon.)

Zgłaszanie ewentualnych błędów na liście zakwalifikowanych etapu wojewódzkiego

do 08.02.2017 (śr.)

Zarejestrowanie zespołu na etap wojewódzki

do 17.02.2017 (pt.)

Opublikowanie składów zespołów pracujących na etapie wojewódzkim

do 20.02.2017 (pon.)

Etap wojewódzki (obie części)

Opublikowanie arkuszy konkursowych i schematów oceniania

01.03.2017 (śr.)

Opublikowanie wyników testu etapu wojewódzkiego

Opublikowanie zasad wglądu do testów

Udostępnienie formularza składania odwołań od oceny testu

03.03.2017 (pt.)

Wgląd do testów uczestników i przyjmowanie odwołań od oceny testu

do 06.03.2017 (pon.)

Opublikowanie oceny zadań zespołowych

Opublikowanie zasad wglądu do rozwiązań zadania zespołowego

Udostępnienie formularza składania odwołań od oceny zadania zespołowego

13.03.2017 (pon.)

Wgląd do prac zespołowych uczestników i przyjmowanie odwołań od ich oceny

do 16.03.2017 (czw.)

Przekazanie decyzji w sprawie odwołań od oceny testu i prac zespołowych

Opublikowanie ostatecznych wyników etapu wojewódzkiego, w tym listy laureatów

03.04.2017 (pon.)

Zakończenie okresu przechowywania dokumentacji Konkursu (w formie elektronicznej)

31.08.2019 (sob.)

 

 

Wsparcie

Centrum Edukacji Obywatelskiej oferuje uczniom różne formy wsparcia. Należą do nich:

  • szczegółowy zakres wymagań i kryteria oceny, dzięki którym uczeń wie, co dokładnie musi opanować lub zrealizować, żeby zakwalifikować się do dalszego etapu,
  • dokładnie wskazane i ogólnodostępne dostępne materiały źródłowe, które są wyłącznym źródłem wiadomości wymaganych w zadaniach testowych,
  • poradnik dot. realizacji projektu na etapie rejonowym,
  • niemalże 250 zadań przykładowych i arkusze konkursowe z lat poprzednich,
  • strona konkursu prowadzona na Facebooku,
  • kontakt mejlowy i telefoniczny z organizatorem, poprzez który uczestnicy mogą omawiać zarówno kwestie organizacyjne, jak i merytoryczne.

Uprawnienia finalistów i laureatów

Laureaci Konkursu są zwolnieni z zakresu historia-WOS części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego, otrzymują ocenę celującą z WOS-u oraz są przyjmowani do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od obowiązujących w niej zasad rekrutacji.

Finaliści otrzymują preferencyjne punkty w rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej.

Zgłoszenia

Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń do konkursu znajdują się w Regulaminie.