Program  realizowany jest przez:

  •  

A A A

Program od A do Z

Konkurs przedmiotowy z wiedzy o społeczeństwie organizowany jest w roku szkolnym 2016/2017 przez CEO na zlecenie Kuratorów Oświaty w województwach kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim oraz wielkopolskim. Podczas Konkursu uczniowie rozwiązują testy (I, II i III etap), przygotowują projekt (II etap) i zespołowo rozwiązują zadanie analityczno-problemowe (III etap).

Laureaci Konkursu są zwolnieni z zakresu historia-WOS części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego oraz otrzymują ocenę celującą z WOS-u. Finaliści otrzymują preferencyjne punkty w rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej.

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

Prawa do materiałów na stronie, o ile nie stwierdzono inaczej, posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji Creative Commons BY-SA 3.0 PL. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.