Etap rejonowy - arkusz zadań i klucz odpowiedzi

Klucz odpowiedzi do tetsu etapu rejonowego jest dostępny w sekcji "ZAŁĄCZONE DOKUMENTY".

Wyniki etapu rejonowego (testu i projektu) oraz zasady składania odwołań zostaną opublikowane w środę, 10 stycznia.

Typ Artykułu: