Etap rejonowy - wyniki po odwołaniach

Ostateczne wyniki etapu rejonowego są dostępne w pliku widocznym w sekcji Załączone dokumenty.

Odwołania

Decyzje komisji konkursowej odpowiadające na odwołania zgłoszone przez poszczególnych uczestników zostały wysłane na adresy e-mail wskazane w formularzach składania odwołań.

Zwracamy uwagę, że w wyniku odwołań zgłoszonych do testu komisja konkursowa podjęła następujące decyzję wpływające na ocenę wszystkich uczestników:

  • zadanie 10. - w zadaniu uznano za prawidłową również odpowiedź A
  • zadanie 12. - w przypadku uczestników z woj. wielkopolskiego, w zadaniu uznano za poprawną również odpowiedź B

Rejestracja zespołu

Uczestnicy rozwiązują zadanie zespołowe w grupach. Są 2 drogi znalezienia się w zespole:

  • poprzez samodzielne dobranie się do 9 lutego w 3-4 osobową grupę osób z różnych szkół i wysłanie formularza zgłoszeniowego,
  • poprzez przydzielenie przez komisję konkursową.

Szczegółowe informacje o dobieraniu się w zespoły i zadaniu zespołowym znajdziesz tutaj.

Informacje organizacyjne nt. etapu wojewódzkiego

Informacje organizacyjne nt. etapu wojewódzkiego zostaną opublikowane 29.01.

Typ Artykułu: