Etap szkolny - arkusz zadań, klucz odpowiedzi i protokół

Klucz odpowiedzi

Arkusz z zadaniami oraz klucz odpowiedzi można pobrać w sekcji "Załączone dokumenty".

Protokół etapu szkolnego

Formularz protokołu etapu szkolnego jest dostępny tutaj. Przypominamy, że wypełnienie protokołu jest konieczne niezależnie od wyników uzyskanych przez uczniów (z każdej szkoły do etapu rejonowego kwalifikuje się co najmniej 1 uczeń).

Termin wysłania protokołu upływa 10 listopada.

Typ Artykułu: