Etap szkolny - lista zakwalifikowanych do etapu rejonowego

Zakwalifikowani do etapu rejonowego

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego znajduje się w pliku w sekcji "Załączone dokumenty".

Przypominamy, że każdy zakwalifikowany uczestnik musi wypełnić formularz rejestracyjny. Link do formularza został wysłany na adres e-mail ucznia wskazany w protokole etapu szkolnego. Termin wypełnienia formularza upływa 15.11 - niewypełnienie formularza w terminie będzie skutkowało późniejszym otrzymaniem linków do formularzy projektowych, co może skutkować utratą punktów z części projektowej etapu rejonowego. W przypadku nieotrzymania linku do formularza rejestracyjnego, prosimy o pilny kontakt mejlowy.

Odwołania

Odpowiedzi na złożone odwołania zostały wysłane na adresy e-mail uczniów wskazane w protokole etapu szkolnego. W przypadku nieotrzymania odpowiedzi na odwołanie, prosimy o pilny kontakt mejlowy na adres kwoie@ceo.org.pl.

Zasady pracy nad projektem

Zasady pracy nad projektem są dostępne tutaj.

Typ Artykułu: