Etap wojewódzki - informacje organizacyjne

Poniżej prezentujemy szczegóły organizacyjne dotyczące etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 27 lutego 2018 r. (wtorek).

CO SKŁADA SIĘ NA ETAP WOJEWÓDZKI?

Etap wojewódzki składa się z 2 części realizowanych tego samego dnia:

  • testu rozwiązywanego indywidualnie przez każdego z uczestników,
  • zadania zespołowego.

W JAKICH GODZINACH ODBĘDZIE SIĘ ETAP WOJEWÓDZKI?

Prosimy uczniów i uczennice o przybycie na miejsce pisania testu do godziny 9:45.

Pierwszą częścią etapu wojewódzkiego jest test. Między 9:45 a 10:00 odbędzie się rejestracja do testu (szczegóły poniżej). Pisanie testu rozpocznie się orientacyjnie o 10:10 i poprzedzone zostanie przeczytaniem instrukcji. Czas na rozwiązanie zadań wynosi 70 minut, zatem zakończenie rozwiązywanie zadań planowane jest na 11:20.

Drugą częścią etapu wojewódzkiego jest zadanie zespołowe. Między 11:50 a 12:00 odbędzie się rejestracja (szczegóły poniżej). Rozwiązywanie zadania zespołowego rozpocznie się orientacyjnie ok. 12:00. Czas na rozwiązanie zadania wynosi 150 minut, zatem zakończenie części zespołowej planowane jest na 14:30-14:40.

W przerwie pomiędzy testem a częścią zespołową przewidziany jest drobny poczęstunek.

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?

  • 2 długopisy z czarnym lub niebieskim wkładem,
  • legitymację szkolną,
  • opcjonalnie: linijkę.

Posiadanie i używanie jakichkolwiek innych przedmiotów (np. korektora, kalkulatora, brudnopisu) w trakcie rozwiązywania testu jest zabronione.

Jeśli w trakcie testu lub części zespołowej będziesz musiał skorzystać z leków / aparatury medycznej, poinformuj o tym komisję wojewódzką.

REJESTRACJA

Po przybyciu do siedziby komisji wojewódzkiej wszyscy uczniowie powinni zgłosić się do członków komisji i okazać swoją legitymację. Na jej podstawie wydana zostanie każdemu uczniowi indywidualna, zakodowana karta odpowiedzi.

Przed częścią zespołową powyższa procedura zostanie powtórzona: cały zespół powinien wspólnie stawić się przed komisją i okazać swoje legitymacje. Na ich podstawie zostanie wydana całemu zespołowi zakodowana karta odpowiedzi.

TEST

Test potrwa 70 minut i składał się będzie z maksymalnie 40 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru.

Zasady wglądu do kart oraz składania odwołań zostaną opublikowane razem z wynikami testu, tj. 28 lutego 2018 r. (środa) do 12:00.

W związku z pojawiającymi się pytaniami komisja precyzuje, że obowiązujące wydanie publikacji "Europa w 12 lekcjach" to wydanie z 2017 r. (https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/009305e8-2a43-11e7-ab65-01aa75ed71a1/language-pl).

DOBÓR W ZESPOŁY I ZADANIE ZESPOŁOWE

Uczestnicy rozwiązują zadanie zespołowe w grupach. Są 2 drogi znalezienia się w zespole:

  • poprzez samodzielne dobranie się do 9 lutego w 3-4 osobową grupę osób z różnych szkół i wysłanie formularza zgłoszeniowego,
  • poprzez przydzielenie przez komisję konkursową.

Szczegółowe informacje o dobieraniu się w zespoły i zadaniu zespołowym znajdziesz tutaj.

Zadanie zespołowe potrwa 150 minut.

Zasady wglądu do kart odpowiedzi oraz składania odwołań zostaną opublikowane razem z wynikami zadania zespołowego, tj. 6 marca 2018 r. (wtorek).

GDZIE NAPISZĘ TEST I ROZWIĄŻĘ ZADANIE ZESPOŁOWE?

Uczniowie biorą udział w etapie wojewódzkim w siedzibie wojewódzkiej komisji konkursowej znajdującej się w ich województwie.

GDZIE ODBĘDZIE SIĘ ETAP WOJEWÓDZKI?

W poniższej tabeli znajdziesz adresy miejsc w których odbędzie się etap wojewódzki.

Województwo Szkoła Adres szkoły Miejscowość
podlaskie X LO z Oddziałami Gimnazjalnymi ul. Stołeczna 6 15-879 Białystok
wielkopolskie Gimnazjum nr 29 Tarnowska 27 61-323 Poznań
Typ Artykułu: