Etap wojewódzki - wyniki

Ostateczne wyniki etapu wojewódzkiego są dostępne w sekcji "ZAŁĄCZONE DOKUMENTY".

W celu wystawienia zaświadczeń o zdobytym tytule, prosimy uczestników z województwa wielkopolskiego o wysłanie na adres kwoie@ceo.org.pl pełnej nazwy i adresu gimnazjum, do którego uczęszczają. Prośba nie dotyczy uczestników z województwa podlaskiego.

W części testowej w wyniku rozpatrzenia odwołań ze wszystkich województw Zespół ds. odwołań postanowił o dokonaniu zmian w kluczu odpowiedzi w przypadku 4 zadań; przyczynami tych zmian były poprawność 2 odpowiedzi w zadaniach nr 27 (ze względu na nieostrość polecenia) i 34 (ze względu na niejednoznaczność tłumaczenia materiału źródłowego), a także unieważnienie zadania nr 4 (ze względu na pojawienie się przekazów medialnych, zgodnie z którymi stan faktyczny zmienił się względem stanu będącego przedmiotem sprawdzenia w niniejszym zadaniu) i zadania nr 18 (ze względu brak poprawnej odpowiedzi z uwagi na błąd w treści polecenia). W efekcie tych decyzji wszyscy uczestnicy uzyskali po 1 pkt. w zadaniach nr 4 i 18. W zadaniu nr 27 1 pkt. otrzymali uczestnicy, którzy wskazali jako poprawną odpowiedź B lub C, w zadaniu nr 34 1 pkt. otrzymali uczestnicy, którzy wskazali jako poprawną odpowiedź A lub B.
Typ Artykułu: