Etap wojewódzki - wyniki wstępne (test)

Wstępne wyniki testu etapu wojewódzkiego są dostępne w sekcji "ZAŁĄCZONE DOKUMENTY".

Klucz odpowiedzi do testu jest dostępny tutaj.

WGLĄD DO PRAC

Na adresy e-mail wykorzystywane w części projektowej zostały wysłane:

  • szczegółowa ocena testu
  • link do karty odpowiedzi z testu

W przypadku nieotrzymania wiadomości z powyższymi informacjami lub w przypadku otrzymania wiadomości o błędnej treści, prosimy o poinformowanie nas o tym niezwłocznie, kierując wiadomość na adres kwoie@ceo.org.pl.

ODWOŁANIA

Odwołania są przyjmowane wyłącznie za pomocą formularza https://rejestracja.ceo.org.pl/kwoie/test-wojewodzki/odwolania.

Termin składania odwołań upływa w sobotę 3 marca w południe. Szczegółowe zasady zgłaszania odwołań są opisane w powyższym formularzu.

Odpowiedzi na odwołania zostaną przekazane do 19 marca.

Typ Artykułu: