Przebieg oceny

Informacja o zrealizowaniu projektu

24 grudnia 2017 r. (w niedzielę) do końca dnia na stronie internetowej Konkursu pojawi się lista uczniów, którzy zrealizowali projekt i są dopuszczeni do testu etapu rejonowego. Jeśli uważasz, że zrealizowałeś projekt, ale nie zostałeś umieszczony na liście osób dopuszczonych do testu, skontaktuj się z nami mejlowo (kwoie@ceo.org.pl) do 26 grudnia 2017 r. (wtorek).

Jak komisja będzie sprawdzała projekty?

Twój projekt zostanie przypisany do jednego z członków Ponadwojewódzkiej Komisji Konkursowej. Ta osoba sprawdzi i oceni projekt na podstawie kryteriów oceny, a w przypadku wątpliwości skonsultuje się z innymi członkami komisji. Nikt spośród oceniających nie będzie wiedział, kto jest autorem sprawdzanego przez nich projektu - twój projekt będzie podpisany tylko kodem.

Komisja nie może ocenić projektu dowolnie - ocena zostanie wykonana w oparciu o wspomniane wyżej kryteria oceny. W związku z tym jeszcze przed oddaniem projektu sam możesz sprawdzić, jakie cechy musi spełniać twój projekt, żebyś otrzymał maksymalną liczbę punktów. Zrobisz to wypełniając arkusz samooceny projektu.

Ocena projektu (wynik procentowy) zostanie udostępniona najpóźniej 10 stycznia 2018 r. (środa) na stronie internetowej Konkursu. Ponadto na mejla prześlemy ci szczegółową informację, ile punktów otrzymałeś w danych kryteriach, i jeśli nie będzie to maksymalna liczba - uzasadnienie, dlaczego komisja nie przyznała ci wszystkich punktów w ramach danego kryterium.

Jaki wynik z projektu muszę uzyskać, aby przejść dalej?

To zależy od tego, ile procent miałeś z części testowej. Aby zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego, musisz:

  1. uzyskać z testu min. 60% punktów możliwych do zdobycia oraz
  2. mieć łączny wynik z etapu rejonowego min. 75% możliwych punktów do zdobycia.

Jak obliczyć wynik z etapu rejonowego? Jest to średnia arytmetyczna wyniku procentowego z testu oraz projektu.

Przykłady:

  • Kasia zdobyła 80% z testu. Ile procent musi uzyskać Kasia z projektu, aby przeszła do kolejnego etapu? Policzmy. Wiemy, że wynik z etapu rejonowego to średnia arytmetyczna wyniku procentowego z testu (u Kasi to 80%) oraz projektu (nasza niewiadoma x). Żeby sprawdzić minimalny wynik z projektu, który pozwala zakwalifikowanie Kasi do etapu wojewódzkiego, wykonujemy zatem obliczenie: (80 + x) / 2 = 75. Z tego wychodzi, że Kasia musi uzyskać min. 70% z projektu, by jej wynik z etapu rejonowego był równy 75%. Mając 75% Kasia przechodzi do etapu wojewódzkiego.
  • Marek zdobył 55% z testu. Projekt oceniono na 95%. Mimo tak wysokiego wyniku Marek nie zostanie uwzględniony przy kwalifikowaniu do etapu wojewódzkiego - nie spełnił warunku min. 60% z testu.