Polecamy Centrum Pieniądza NBP

KWOIE realizowane było dzięki wsparciu Narodowego Banku Polski. Polecamy nieodpłatną ofertę edukacyjną Centrum Pieniądza im. S. Skrzypka, które powstało przy NBP.

Strony