Etap rejonowy - wyniki po odwołaniach

Ostateczne wyniki etapu rejonowego są dostępne w pliku widocznym w sekcji Załączone dokumenty.

Odwołania

Decyzje komisji konkursowej odpowiadające na odwołania zgłoszone przez poszczególnych uczestników zostały wysłane na adresy e-mail wskazane w formularzach składania odwołań.

Zwracamy uwagę, że w wyniku odwołań zgłoszonych do testu komisja konkursowa podjęła następujące decyzję wpływające na ocenę wszystkich uczestników:

  • zadanie 7. - zadanie zostało unieważnione
  • zadanie 14. - w zadaniu za poprawne zostały uznane odpowiedzi C i D
  • zadanie 17. - w zadaniu za poprawne zostały uznane odpowiedzi B i C
Typ Artykułu: