Etap rejonowy - wyniki wstępne

Podsumowanie wstępnych wyników etapu rejonowego znajdziesz w pliku znajdującym się sekcji Załączone dokumenty widocznej poniżej.

Szczegółowe wyniki

Na adres e-mail wykorzystywany w realizacji projektu została wysłana wiadomość zawierająca:

  • podsumowanie odpowiedzi odczytanych z karty odpowiedzi i punktów za poszczególne zadania
  • link do skanu karty odpowiedzi z testu
  • ocenę projektu w poszczególnych kryteriach oceny wraz z komentarzem komisji

W przypadku nieotrzymania ww. wiadomości prosimy o sprawdzenie SPAMu, a gdy wiadomości nie będzie w tym folderze prosimy o kontakt z kwoie@ceo.org.pl.

Uwaga! Jeśli w otrzymanej wiadomości widzisz błędy (np. komentarz dot. oceny projektu jest ucięty), jak najszybciej napisz mejla z taką informacją na adres kwoie@ceo.org.pl. W takim wypadku otrzymasz poprawioną informację.

Odwołania

Od przekazanej oceny testu i projektu można składać odwołania. Odwołania można przekazać wyłącznie za pomocą formularzy internetowych wskazanych poniżej:

Odwołania przekazane w inny sposób nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe zasady składania odwołań są opisane w ww. formularzach.

Typ Artykułu: