Etap rejonowy - wyniki wstępne

Wstępne wyniki etapu rejonowego są dostępne w sekcji "ZAŁĄCZONE DOKUMENTY".

Klucz odpowiedzi do testu jest dostępny tutaj.

Wgląd do prac

Na adresy e-mail wykorzystywane w części projektowej zostały wysłane:

  • szczegółowa ocena testu
  • link do karty odpowiedzi z testu
  • szczegółowa ocena projektu

W przypadku nieotrzymania wiadomości z powyższymi informacjami lub w przypadku otrzymania wiadomości o błędnej treści, prosimy o poinformowanie nas o tym niezwłocznie, kierując wiadomość na adres kwoie@ceo.org.pl.

Odwołania

Odwołania są przyjmowane wyłącznie za pomocą poniższych formularzy:

Termin składania odwołań upływa w sobotę 13 stycznia w południe. Szczegółowe zasady zgłaszania odwołań są opisane w powyższych formularzach.

Odpowiedzi na odwołania zostaną przekazane do 29 stycznia.

Typ Artykułu: