Etap szkolny - klucz odpowiedzi

Na dole tego dokumentu jest do pobrania arkusz zadań z kluczem odpowiedzi do etapu szkolnego KWOiE 2016/17.

Przypominam jakie są następujące kroki/zadania w ciągu najbliższych 2 tygodni:

do 04.11 (pt.)

Ocena prac. Do momentu zakończenia oceny karty odpowiedzi muszą pozostać zakodowane. Należy zachować czystość karty, prace będą skanowane:

 • punkty za zadania zamknięte zapisywane przez nauczycieli mają wyłącznie charakter roboczy. Nie należy nic zapisywać w bezpośrednim sąsiedztwie kratek z odpowiedziami. Nauczyciel może zapisywać punkty na lewo od numeru zadania.
 • punkty za zadania otwarte należy zaznaczyć poprzez zamalowanie kratek w prawym dolnym rogu pierwszej strony karty odpowiedzi,
 • sumę punktów oraz imię i nazwisko należy umieścić tylko w wyznaczonym miejscu,
 • nie należy umieszczać podpisów członków komisji, adnotacji, uwag itd.

Rozkodowanie kart odpowiedzi.

Poinformowanie uczniów o wynikach.

do 09.11 (śr.)

Umożliwienie uczestnikom wglądu do kart odpowiedzi i przyjęcie odwołań.

Wysłanie do CEO protokołu elektronicznego poprzez wypełnienie formularza internetowego (wymagane dane to m.in. adresy e-mail uczniów, liczba punktów, skany oświadczeń, ew. skany odwołań i skany odpowiedzi do zadań, których ocena jest przedmiotem odwołania). TUTAJ jest link do protokołu.
Podajemy dane tylko tych uczniów, którzy:

 • uzyskali najlepszy wynik w szkole lub
 • uzyskali co najmniej 75% lub
 • złożyli odwołanie.

PROTOKÓŁ NALEŻY WYPEŁNIĆ ZAWSZE – NAWET JEŚLI ŻADEŃ UCZEŃ SIĘ NIE ZAKWALIFIKOWAŁ.

Wysłanie do CEO w wersji papierowej kart odpowiedzi wszystkich uczniów (także tych niezakwalifikowanych); nie należy wysyłać protokołu, oświadczeń, listu przewodniego itp. (liczy się data stempla pocztowego).

 • jeśli karty odpowiedzi są wydrukowane jednostronnie, należy wysłać jedynie pierwszą stronę karty odpowiedzi,
 • jeśli karty odpowiedzi są wydrukowane dwustronnie, należy wysłać całość karty,
 • nie należy w jakikolwiek sposób oddzielać od siebie kart odpowiedzi (np. poprzez pakowanie je w koszulki, umieszczając samoprzylepne karteczki itd.),
 • na kopercie należy umieścić następujące dane: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, KWOiE, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa

do 15.11 (wt.)

Przekazanie zainteresowanym decyzji w sprawie odwołań, które wysłane zostaną na adres e-mail nauczyciela przez Ponadwojewódzką Komisję Konkursową.

Poinformowanie uczniów o fakcie opublikowania na stronie internetowej Konkursu listy uczniów zakwalifikowanych do części projektowej etapu rejonowego.

Typ Artykułu: