Etap wojewódzki - dostęp do kart odpowiedzi z części zespołowej

W związku z błędem serwera na którym zostały udostępnione skany kart odpowiedzi, komisja konkursowa zdecydowała o przedłużeniu terminu składania odwołań do części zespołowej do północy z 17 na 18 marca.

W przypadku braku dostępu do karty odpowiedzi prosimy o kontakt mejlowy skierowany na adres kwoie@ceo.org.pl. W treści wiadomości prosimy o podanie kodu zespołu.

Zwracamy uwagę, że komisja może zagwarantować przekazanie kart odpowiedzi tylko tym uczestnikom, którzy wystąpią o nie do 17.03.2017, 15:00.

Typ Artykułu: