Etap wojewódzki - informacje organizacyjne - nowe godziny

Poniżej prezentujemy szczegóły organizacyjne dotyczące etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 1 marca 2017 r. (środa).

Co składa się na etap wojewódzki?

Etap wojewódzki składa się z 2 części realizowanych tego samego dnia:

  • testu rozwiązywanego indywidualnie przez każdego z uczestników,
  • zadania zespołowego.

W jakich godzinach odbędzie się etap wojewódzki?

W województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, podlaskim, podkarpackim i wielkopolskim prosimy uczniów i uczennice o przybycie na miejsce pisania testu o godzinie 9:00 - nie ma potrzeby wcześniejszego stawienia się w siedzibie komisji. 

Pierwszą częścią etapu wojewódzkiego jest test. Między 9:00 a 9.15 odbędzie się rejestracja do testu (szczegóły poniżej). Pisanie testu rozpocznie się orientacyjnie o 9:30 i poprzedzone zostanie przeczytaniem instrukcji. Czas na rozwiązanie zadań wynosi 80 minut, zatem zakończenie rozwiązywanie zadań planowane jest na 10:50.

Drugą częścią etapu wojewódzkiego jest zadanie zespołowe. Między 11:15 a 11:30 odbędzie się rejestracja (szczegóły poniżej). Rozwiązywanie zadania zespołowego rozpocznie się orientacyjnie o 11:30. Czas na rozwiązanie zadania wynosi 150 minut, zatem zakończenie części zespołowej planowane jest na 14:00.

W przerwie pomiędzy testem a częścią zespołową przewidziany jest drobny poczęstunek.

UWAGA!

W województwie opolskim - ze względu na nakładanie się 2 konkursów przedmiotowych w tym województwie - prosimy uczniów i uczennice o przybycie na miejsce pisania testu o godzinie 8:00 - nie ma potrzeby wcześniejszego stawienia się w siedzibie komisji. 

Pierwszą częścią etapu wojewódzkiego jest test. Między 8:00 a 8.15 odbędzie się rejestracja do testu (szczegóły poniżej). Pisanie testu rozpocznie się orientacyjnie o 8:30 i poprzedzone zostanie przeczytaniem instrukcji. Czas na rozwiązanie zadań wynosi 80 minut, zatem zakończenie rozwiązywanie zadań planowane jest na 9:50.

Drugą częścią etapu wojewódzkiego jest zadanie zespołowe. Między 10:15 a 10:30 odbędzie się rejestracja (szczegóły poniżej). Rozwiązywanie zadania zespołowego rozpocznie się orientacyjnie o 10:30. Czas na rozwiązanie zadania wynosi 150 minut, zatem zakończenie części zespołowej planowane jest na 13:00.

Co wziąć ze sobą?

  • 2 długopisy z czarnym lub niebieskim wkładem,
  • legitymację szkolną,
  • opcjonalnie: linijkę.

Posiadanie i używanie jakichkolwiek innych przedmiotów (np. korektora, kalkulatora, brudnopisu) w trakcie rozwiązywania testu jest zabronione.

Jeśli w trakcie testu lub części zespołowej będziesz musiał skorzystać z leków / aparatury medycznej, poinformuj o tym komisję wojewódzką.

Rejestracja

Po przybyciu do siedziby komisji wojewódzkiej wszyscy uczniowie powinni zgłosić się do członków komisji i okazać swoją legitymację. Na jej podstawie wydana zostanie każdemu uczniowi indywidualna, zakodowana karta odpowiedzi.

Przed częścią zespołową powyższa procedura zostanie powtórzona: cały zespół powinien wspólnie stawić się przed komisją i okazać swoje legitymacje. Na ich podstawie zostanie wydana całemu zespołowi zakodowana karta odpowiedzi.

Test

Test potrwa 80 minut i składał się będzie z 40 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru.

Zasady wglądu do kart oraz składania odwołań zostaną opublikowane razem z wynikami testu, tj. 3 marca 2017 r. (piątek).

Dobór w zespoły i zadanie zespołowe

Uczestnicy rozwiązują zadanie zespołowe w grupach. Są 2 drogi znalezienia się w zespole:

  • poprzez samodzielne dobranie się do 17 lutego w 3-4 osobową grupę osób z różnych szkół i wysłanie formularza zgłoszeniowego,
  • poprzez przydzielenie przez komisję konkursową.

Szczegółowe informacje o dobieraniu się w zespoły i zadaniu zespołowym znajdziesz tutaj.

Zadanie zespołowe potrwa 150 minut.

Zasady wglądu do kart odpowiedzi oraz składania odwołań zostaną opublikowane razem z wynikami zadania zespołowego, tj. 13 marca 2017 r. (poniedziałek).

Gdzie napiszę test i rozwiążę zadanie zespołowe?

Uczniowie biorą udział w etapie wojewódzkim w siedzibie wojewódzkiej komisji konkursowej znajdującej się w ich województwie.

Gdzie odbędzie się etap wojewódzki?

W poniższej tabeli znajdziesz adresy miejsc w których odbędzie się etap wojewódzki.

Województwo Szkoła Adres szkoły Miejscowość Telefon do szkoły
dolnośląskie Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Budynek B, s. 007 (na parterze) ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław 71 356 16 22
kujawsko-pomorskie Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu Grunwaldzka 33/35 87-100 Toruń 56 660 22 92
małopolskie  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Krakowie os. Dywizjonu 303 nr 66 31-875 Kraków 12 648 27 51
opolskie Publiczne Gimnazjum nr 7  Opolu ul. Oleska 68 45-222 Warszawa 77 402 77 80
podkarpackie Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie Elizy Orzeszkowej 8a 35-006 Rzeszów 17 748 27 50
podlaskie Publiczne Gimnazjum nr 7 im. St. Konarskiego w Białymstoku ul. Stołeczna 6 15-879 Białystok 85 742 31 38
wielkopolskie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle'a w Poznaniu Tarnowska 27 61-323 Poznań 61 879 80 90

 

Typ Artykułu: