Etap wojewódzki - lista laureatów i finalistów

Ostateczne wyniki etapu wojewódzkiego są dostępne w pliku zamieszczonym w sekcji "Załączone dokumenty".

Decyzje zespołu ds. odwołań zostały rozesłane do osób składających odwołania. W przypadku nieotrzymania wiadomości, prosimy o kontakt mejlowy.

W wyniku odwołań:
- Zadanie 6 zostało unieważnione. Komisja uznała zadanie za zbyt nieostre, nie poparte źródłem innym niż przekazy medialne. W związku z tym za to zadanie wszyscy uczniowie otrzymali 1 pkt.
- W zadaniu 38 uznaliśmy za poprawne odpowiedzi A i B.  Odwołujący się uczniowie skontaktowali się ze stowarzyszeniem, o którym mowa w pytaniu i z odpowiedzi stowarzyszenia wynika pośrednio, że oba punktu prezentują cele jego działania. Uczniowie którzy wskazali A lub B jako odpowiedź poprawną uzyskali 1 pkt.

 

Typ Artykułu: