Etap wojewódzki - wstępne wyniki części zespołowej

Podsumowanie wstępnych wyników części zespołowej etapu wojewódzkiego znajdziesz w pliku znajdującym się sekcji Załączone dokumenty widocznej poniżej.

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI

Na adres e-mail wykorzystywany w realizacji projektu została wysłana wiadomość zawierająca:

  • podsumowanie oceny zadania zespołowego w poszczególnych kryteriach, obejmujące liczbę przyznanych punktów oraz komentarz dot. oceny
  • link do skanu karty odpowiedzi z zadania zespołowego

W przypadku nieotrzymania ww. wiadomości prosimy o sprawdzenie SPAMu, a gdy wiadomości nie będzie w tym folderze prosimy o kontakt z kwoie@ceo.org.pl.

Uwaga! Jeśli w otrzymanej wiadomości widzisz błędy, jak najszybciej napisz mejla z taką informacją na adres kwoie@ceo.org.pl. W takim wypadku otrzymasz poprawioną informację.

ODWOŁANIA

Od przekazanej oceny części zespołowej można składać odwołania. Odwołania można przekazać wyłącznie za pomocą formularza internetowego. Odwołania przekazane w inny sposób nie będą rozpatrywane. 

Szczegółowe zasady składania odwołań są opisane w ww. formularzu.

Typ Artykułu: