Etap wojewódzki - wstępne wyniki testu

Podsumowanie wstępnych wyników testu etapu wojewódzkiego znajdziesz w pliku znajdującym się sekcji Załączone dokumenty widocznej poniżej.

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI

Na adres e-mail wykorzystywany w realizacji projektu została wysłana wiadomość zawierająca:

  • podsumowanie odpowiedzi odczytanych z karty odpowiedzi i punktów za poszczególne zadania
  • link do skanu karty odpowiedzi z testu

W przypadku nieotrzymania ww. wiadomości prosimy o sprawdzenie SPAMu, a gdy wiadomości nie będzie w tym folderze prosimy o kontakt z kwoie@ceo.org.pl.

Uwaga! Jeśli w otrzymanej wiadomości widzisz błędy, jak najszybciej napisz mejla z taką informacją na adres kwoie@ceo.org.pl. W takim wypadku otrzymasz poprawioną informację.

ODWOŁANIA

Od przekazanej oceny testu można składać odwołania. Odwołania można przekazać wyłącznie za pomocą formularza internetowego. Odwołania przekazane w inny sposób nie będą rozpatrywane. 

Szczegółowe zasady składania odwołań są opisane w ww. formularzu.

Typ Artykułu: