Zgłoszenie szkoły do Konkursu 2016/17

Jak zgłosić szkołę do Konkursu?

Zgłoszenia w poszczególnych województwach mają inny przebieg i terminy. Sprawdź, jak zgłosić szkołę w twoim województwie:

1) w woj. dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i opolskim poprzez spełnienie następujących warunków:

  • wypełnienie i wysłanie formularza internetowego zamieszczonego na TUTAJ
  • odebranie przesłanej na wskazany w ww. formularzu adres e-mail wiadomości, wydrukowanie jej treści, podpisanie wydruku przez dyrektora oraz przypieczętowanie pieczęcią szkoły, a następnie wysłanie w formie skanu na adres kwoie@ceo.org.pl do 17.10.2016r. (pon.).

Warunkiem zgłoszenia szkoły do Konkursu jest otrzymanie potwierdzenia zgłoszenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Potwierdzenie zostanie wysłane po zweryfikowaniu zgłoszenia i będzie zawierało instrukcję pobrania testu etapu szkolnego. Arkusz będzie dostępny do pobrania od 02.11.2016 r. (śr.).

2) w woj. małopolskim: nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie szkoły. Dyrektor każdej szkoły może pobrać arkusz testu etapu szkolnego z Panelu dyrektora na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie od 02.11.2016 r. (śr.).

3) w woj. podkarpackim: zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, wspólnie ze zgłoszeniami do innych konkursów przedmiotowych. Zgłoszenia szkoły do Konkursu dokonuje dyrektor szkoły poprzez:

  • zalogowanie się w Internetowym Systemie Obsługi Konkursów (ISOK),
  • potwierdzenie w ISOK chęci uczestnictwa szkoły w Konkursie,
  • podanie w ISOK przewidywanej liczby uczestników Konkursu.

Powyższe czynności należy wykonać w terminie 01.10.2016-16.10.2016 r.

02.11.2016 r. (śr.) od godz. 11:00 dyrektorzy szkół mogą pobrać z ISOK zaszyfrowany plik z testem. Hasło do odszyfrowania pliku udostępnione zostanie w ISOK 03.11.2016 (czw.) o godz. 8:00.

4) w woj. podlaskim: zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku, wspólnie ze zgłoszeniami do innych konkursów przedmiotowych. Zgłoszenia szkoły do Konkursu dokonuje dyrektor szkoły. W tym celu:

do 15.09.2016 r. (czw.) rejestruje szkołę na stronie internetowej www.konkursy.kuratorium.bialystok.pl, otrzymuje indywidualny login i hasło;

do 20.10.2016r. (czw.) wypełnia elektroniczny formularz zgłoszeniowy;

Dyrektorzy szkół, po zalogowaniu, pobierają test ze strony internetowej wskazanej przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zgodnie z informacją przekazaną szkole drogą elektroniczną do 02.11.2016r. (śr.). Arkusz testu etapu szkolnego dostępny będzie do pobrania od 03.11.2016 r. (czw.).

5) w woj. wielkopolskim: szkoła zgłasza swój udział w Konkursie do 05.10.2016 r. (śr.) poprzez wypełnienie formularza internetowego (wspólnie ze zgłoszeniami do innych konkursów przedmiotowych), którego adres zostanie wysłany 28.09.2016 r. (śr.) na adres e-mail gimnazjów (podany w SIO). Arkusz testu etapu szkolnego zostanie wysłany 02.11.2016 r. (śr.) na adres e-mail szkoły podany w zgłoszeniu.

Typ Artykułu: