Co zrobić? Krok 7

Propozycja rozwiązania problemu

Udzielenie odpowiedzi na pytania badawcze to nie koniec pracy. Wszystko, co zrobiłeś do tej pory, służyło zrozumieniu problemu, którym się zajmujesz. Teraz, gdy już poznałeś problem, czas zastanowić się, w jaki sposób można go rozwiązać. Właśnie tym zajmiesz się w przedostatnim kroku realizacji projektu.

Sformułowanie propozycji rozwiązania problemu

W projekcie musisz zaproponować własny sposób rozwiązania problemu, oparty na zdobytej przez siebie wiedzy (czyli na wynikach badania i odpowiedziach na pytania badawcze). Spójrz jeszcze raz na wyniki swojego badania, wnioski i odpowiedzi na pytania badawcze - co z nich wynika? W jaki sposób można przyczynić się do rozwiązania badanego przez ciebie problemu? Przemyśl tę kwestię i odpowiedz na następujące pytania:

 1. Jaki konkretny cel lub cele chcę osiągnąć?
  • Czy kusi cię, żeby sformułować cel mniej więcej tak: "Moim celem jest rozwiązanie badanego problemu"? Jeśli tak, chcielibyśmy zadedykować ci cytat zawierający właśnie takie określenie celu. Ten cytat to brzmi "Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej". Wypowiedział go Edward Gierek, cytat jest podawany jako przykład propagandy. Co jest głównym problemem sformułowania celu w taki sposób? Taki cel w ogóle nie jest konkretny, nie podaje co powinno być zrobione. Dobry cel powinien być konkretny i ograniczony. Dlatego zamiast stawiać za cel "rozwiązanie problemu bezrobocia w gminie Janowo" lepiej sprecyzować, że celem może być "zorganizowanie programu szkoleń zawodowych dla bezrobotnych w gminie Janowo w roku 2015".
 2. Dlaczego akurat taki sposób rozwiązania problemu?
  • Wskazany cel lub cele nie powinny być "wzięte z powietrza". Inaczej robienie badania nie miałoby sensu. Po to zbierałeś informacje w badaniu, by teraz je wykorzystać. Dlatego propozycja rozwiązania problemu powinna bazować na wynikach twojego badania i/lub na tym, co z nich wynika - czyli na odpowiedziach na pytania badawcze . Zatem zaproponowanie organizacji programu szkoleń dla bezrobotnych musi wynikać z tego, czego dowiedziałeś się w przeprowadzonym przez ciebie badaniu (np. wspomniana organizacja szkoleń byłaby świetną propozycją rozwiązania problemu, jeśli z twojego badania wynikałoby, że ludzie w twojej gminie chcą zmienić zawód, ale nie mają pieniędzy na nauczenie się nowego zawodu). Jeśli nie pokażesz w swojej pracy, że twoje wyniki są podstawą propozycji rozwiązania problemu, komisja nie będzie mogła przyznać ci maksymalnej liczby punktów.
 3. Jakie działania pozwolą na osiągnięcie tego celu/celów?
  • Napisz, jakie konkretne czynności trzeba podjąć, aby osiągnąć sformułowany przez ciebie cel. W przypadku celu dot. organizacji szkoleń trzeba na pewno przygotować przetarg na szkolenia, wygospodarować na to pieniądze, monitorować postępy uczestników itd. Warto przygotować konkretną listę działań, które trzeba podjąć, by cel został zrealizowany. Im więcej szczegółów opiszesz, tym lepiej.
 4. Kto może wykonać te działania?
  • Wskaż, kto będzie wykonawcą działań opisanych wyżej (np. kto ogłosi przetarg, kto oszacuje koszty itd.). Wykonawcami czynności mogą być przedstawiciele władz, organizacje, a nawet ty.  Zwróć uwagę, że wskazane przez ciebie podmioty muszą mieć kompetencje pozwalające na zrealizowanie zaplanowanych przez ciebie działań. Jeśli wskażesz błędne podmioty, wpłynie to na ocenę twojego projektu w kryterium "Jakość raportu z badania".
 5. Jakie zasoby są potrzebne do wykonania tych działań?
  • Ile czasu zajmie wykonanie wypisanych przez ciebie działań? Ile pieniędzy pochłonie ich realizacja? Czy będzie potrzebne zaangażowanie osób trzecich? Odpowiedzi na te wszystkie pytania wskazują zasoby potrzebne do zrealizowania twojego pomysłu i powinny znaleźć się w twoim raporcie.

Podsumowując: propozcja rozwiązania problemu nie jest listą luźnych pomysłów na rozwiązanie problemu, lecz szczegółowo opisaną propozycją jednego sposobu rozwiązania problemu. Oczywiście opisanie kilku pomysłów, o ile zrobiono to zgodnie z powyższym opisem, nie jest błędem.

Co powinno znaleźć się w raporcie?

 1. Wskaż konkretny cel działań, które będą prowadziły do rozwiązania badanego problemu.
 2. Udowodnij, że akurat taki cel wynika z przeprowadzonego przez ciebie badania (tj. napisz, dlaczego można uznać, że twoja propozycja rozwiązania problemu wynika z tego, czego dowiedziałeś się o problemie podczas badania).
 3. Opisz swój pomysł na działania, które będą realizowały ten cel.
 4. Wskaż, kto może zrealizować wymienione przez ciebie działania.
 5. Opisz zasoby, które niezbędne są do realizacji opisanych przez ciebie działań.

Przykłady realizacji kroku 7 w raporcie

Zastanawiasz się, jak zapisać ten krok w raporcie? Poniżej znajdziesz przykłady. Uwaga: czytając dany przykład, koniecznie zapoznaj się z komentarzem umieszczonym pod nim. Dzięki temu będziesz wiedział, jakich błędów uniknąć.

Przykład 1

Przykład 2

Przykład 3