Co zrobić? Krok 8

Stworzenie raportu z badania

Przed tobą ostatnia prosta - przygotowanie raportu z badania, czyli "wizytówki" twojego projektu, która będzie główną podstawą oceny twojej kilkutygodniowej pracy.

Co powinno znaleźc się w raporcie?

Raport z badania to plik tekstowy - przygotuj go w edytorze tekstu, np. w Microsoft Word czy Libre Office Writer. Co powinno znaleźć się w tym pliku?

Strona tytułowa

Umieść na niej przede wszystkim tytuł swojego projektu oraz kod, który otrzymałeś podczas rejestracji. Pamiętaj, aby nie podpisywać się imieniem i nazwiskiem - w przeciwnym razie komisja nie będzie mogła ocenić twojej pracy.

Kolejne strony

Na kolejnych stronach opisz bardzo dokładnie każdy z wykonanych kroków. Pamiętaj, aby wszystko opisać wyczerpująco i bardzo dokładnie - to raport jest podstawą do oceny twojego projektu w większości kryteriów. W poradniku przy opisie każdego kroku realizacji projektu zostało dokładnie wskazane, co należy umieścić w raporcie.

Pamiętaj, aby najważniejsze części raportu jasno wyróżnić nagłówkami. Do tych części należą:

 • Wybór i opis problemu
 • Pytania badawcze i ich wyjaśnienie
 • Grupa badawcza i populacja
 • Opis przebiegu badania
 • Wyniki badania
 • Analiza wyników badania
 • Odpowiedzi na pytania badawcze
 • Propozycja rozwiązania problemu

W raporcie możesz użyć właśnie tych nazw, o ile będą one jednoznacznie wskazywały, których z powyższych elementów projektu dotyczą.

Formatowanie

Dobry raport powinien być spójny graficznie i wyglądać estetycznie. Dlatego użyj jednej czcionki (np. Calibri) dla całego dokumentu i jednakowego rozmiaru czcionki (np. 11) dla poszczególnych elementów raportu. Pamiętaj, że nagłówki powinny wyróżniać się (np. pogrubieniem) od pozostałej treści raportu. Warto też zastosować interlinię większą niż 1, aby tekst lepiej się czytało.

Wymagania formalne wobec pliku z raportem z badania

Zgodnie z kryteriami oceny, plik z raportem z badania:

 • musi mieć rozmiar nieprzekraczający 10 MB,
 • musi mieć format DOC, DOCX lub ODT,
 • nie może zawierać imienia i nazwiska autora,
 • musi być podpisany twoim kodem (otrzymanym po rejestracji wraz z linkami do formularzy 1, 2, 3),
 • powinien zawierać minimum 8 tys. znaków.

Oznaczenie fragmentów cudzych utworów

Cytowałeś w raporcie wypowiedź jakiegoś eksperta? Jeśli tak, pamiętaj, że musisz jednoznacznie wyróżnić ją graficznie, np. kursywą bądź cudzysłowem. W ten sposób pokażesz, że dany fragment raportu nie jest twojego autorstwa i unikniesz podejrzenia o plagiat. Nie zapomnij także o dodaniu przypisów.

Przypisy

Każda treść, którą zapożyczasz z jakiegoś źródła (np. liczby z czyjegoś badania, informacje z raportów ośrodków badawczych), musi być za każdym razem opatrzona przypisem, w którym jasno określisz źródło. Zwracamy uwagę, że dotyczy to każdej cudzej treści, przy każdym jej podawaniu - umieszczenie wyłącznie spisu źródeł w bibliografii na końcu pracy jest niewystarczające.

Jakie treści trzeba oznaczać przypisem?

 • cytaty z czyichś wypowiedzi oraz
 • powoływanie się na efekt cudzej pracy (np. przywoływanie wyników badań, cudzych pomysłów czy wniosków, także niedosłowne)

Jak jednoznacznie określić źródło?

Podaj informacje wystarczające do odnalezienia tego źródła i, co ważne, wykorzystanego fragmentu. Powinieneś podać:

 • w przypadku książek: autora, tytuł, rok wydania oraz numery/zakres stron,
 • w przypadku źródeł internetowych: tytuł artykułu, dokładny adres strony internetowej z daną informacją oraz datę dostępu (dzień, w którym znalazłeś daną informację na tej stronie),
 • w przypadku artykułów prasowych: autora i tytuł artykułu, tytuł gazety oraz numer i datę wydania,
 • w przypadku audycji: tytuł audycji, nazwę stacji, datę emisji,
 • w przypadku konferencji, wykładu itp.: nazwę wydarzenia, imię i nazwisko prelegenta, datę wydarzenia.

Przyjmij jedną zasadę zapisu przypisów i stosuj ją konsekwentnie. Jeśli nie będziesz w stanie podać którejś z powyższych informacji, nie przejmuj się. Nie rezygnuj z wykorzystania źródła i opisz je na tyle dokładnie, na ile jesteś w stanie.

Jak skorzystać z opcji wstawiania przypisów?

Edytory tekstu, jak Microsoft Office czy Libre Office, posiadają wbudowane funkcje wstawiania przypisów. Dzięki nim w razie potrzeby łatwo można zarządzać bibliografią.
Instrukcje wstawiania przypisów znajdziesz na stronach pomocy edytorów tekstu:

Arkusz samooceny

Gdy uznasz, że skończyłeś pracę nad raportem, odegrasz rolę nauczyciela. Pobierz arkusz samooceny, wydrukuj go i oceń swój projekt. Dzięki temu będziesz mógł stwierdzić, co należy jeszcze poprawić, a to zwiększy twoje szanse na jeszcze lepszą ocenę.

Po zakończeniu oceny zeskanuj uzupełniony arkusz samooceny i wgraj do formularza 3. Pamiętaj, że musisz zeskanować i przekazać nam obie strony arkusza. W formularzu będziesz mógł dodać jeden plik - zadbaj o to, żeby zeskanować obie strony do jednego pliku lub użyj aplikacji do połączenia dwóch plików w jeden (np. www.konwerter.net). Skan musi być zapisany w pliku JPG, PNG, DOC, DOCX lub PDF o maksymalnym rozmiarze 2 MB.

Jeśli nie masz możliwości zeskanowania karty, możesz zrobić zdjęcia i połączyć je w jeden plik za pomocą np. konwertera.

Przykłady formatowania raportów