11 Kwietnia 2017

KWOIE realizowane było dzięki wsparciu Narodowego Banku Polski. Polecamy nieodpłatną ofertę edukacyjną Centrum Pieniądza im. S. Skrzypka, które powstało przy NBP.

03 Kwietnia 2017

Ostateczne wyniki etapu wojewódzkiego są dostępne w pliku zamieszczonym w sekcji "Załączone dokumenty".

Decyzje zespołu ds. odwołań zostały rozesłane do osób składających odwołania. W przypadku nieotrzymania wiadomości, prosimy o kontakt mejlowy.

16 Marca 2017

W związku z błędem serwera na którym zostały udostępnione skany kart odpowiedzi, komisja konkursowa zdecydowała o przedłużeniu terminu składania odwołań do części zespołowej do północy z 17 na 18 marca.

13 Marca 2017

Podsumowanie wstępnych wyników części zespołowej etapu wojewódzkiego znajdziesz w pliku znajdującym się sekcji Załączone dokumenty widocznej poniżej.

03 Marca 2017

Podsumowanie wstępnych wyników testu etapu wojewódzkiego znajdziesz w pliku znajdującym się sekcji Załączone dokumenty widocznej poniżej.

Strony